Сайтът klisheta.com показва случайно избрано клише, свързано с политическия и обществения живот в България. Всяко клише е придружено с кратко разяснение, опитващо се да опише по-обективно ситуацията. Целта на разяснението е и да бъде позитивен контрапункт на клишето.