Много от изтъкнатите проблеми, които уж ги няма никъде, са стандартно явление дори в западните държави. Най-често хората, използващи това клише, не са ходили в друга държава или не са обръщали внимание на процесите там.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише