Докато това е вярно за някои най-очевидни неща, то не е така за други - напр. имаме едни от най-ниските данъци, външният ни дълг е един от най-малките, много услуги са в пъти по-евтини.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише