Задължението на държавата/политиците/изпълнителната власт не е да дава работа. Това е схващане, останало от социализма. Задължението на държавата е да предостави условия за частна инициатива, която от своя страна да осигури работни места.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише