Носталгията е стандартно психологическо явление, при което се помнят само добрите страни на миналото. Не само икономическите показатели са по-добри в момента, но и степента на свобода е много по-голяма. Социалистическият режим де факто е довел държавата до фалит и е подлагал много хора на репресии.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише