Изборите могат да променят нещата. Както към по-добре, така и към по-зле. Например Хитлер и Виденов идват на власт след избори. Дори разликата между две управления да бъде малка, нея я има, и изборите решават в каква посока да бъде тя.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише