Тази дуалистична връзка на българина с България показва неосъзнаването на факта че държавата не е гигантско далечно и зло същество. Държавата сме всички ние.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише