Това е една не особено добра метафора, използвана от политици и некомпетентни коментатори. Абдикацията означава доброволно отказване от пост. Изразът се използва за случаи, в които държавата не изпълнява задълженията си в дадена област. Това обаче не значи, че тя доброволно се е отказала от тези задължения, а най-често значи че или няма капацитет, или съответните органи изобщо не знаят, че има такива задължения.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише