Закони има, но или не искаме да ги спазваме или няма кой да следи за изпълнението и спазването им. А когато видим, че някой не спазва законите предпочитаме да си замълчим отколкото да отправим сигнал към компетентните органи.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише