Младата ни демокрация има проблеми, но немалка част от тях се коренят основно в обществото, което не я разбира и оценява. Демокрацията не значи само избори. Тя значи граждански контрол върху институциите, но това е нещо, което много хора не знаят, че се очаква от тях.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише