През социализма много от назначенията са били по приятелска и партийна линия, което води до разпространеното схващане, че и сега хората се назначават (в частни или държавни фирми) с връзки. Връзките все повече биват измествани от контактите - т.е. знаеш, че има човек, който може да свърши работата. Разликата е тънка и се свежда до честната конкуренция (не се избира познатия за сметка на по-кадърен, но непознат) и до очакваните резултати. Колкото по-квалифицирана е една работа, толко по-голямо значение имат уменията на кандидата. Хората обаче са свикнали да оправдават своите неуспехи с външни фактори, и връзките на конкурентите са един такъв фактор.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише