Стоките и услугите през социализма са или силно подценени и дотирани от държавата или с много ниско качество.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише