Вярно е, че кризата прати известен брой хора от средната в долната класа на обществото (що се отнася до финансови възможности), но това е резултат от много фактори, повечето от които - извън границите на страната ни. През последните 30 години обаче покупателната способност на българина се е повишила.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише