Имаме сред най-ниските данъци и такси. Това е логично, предвид ниското ниво на заплащане, но последствието е по-малкото пари в държавата. Тяхното управление е проблем, който трябва да се реши, но при ниската абсолютна стойност не можем да очакваме същото качество, както в западните държави. А когато хората отказват да плащат данъци (колкото и да са малки), тогава няма как системата да заработи по-добре.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише