Голяма част от социалистическата индустрия е била "изкуствена" - т.е. нямало е пазарна нужда от нея. На един свободен пазар част от соц-индустрията не би била конкурентна, поради което и тя изчезва след 90-та година. Някои предприятия с пазарна значимост наистина са ненужно закрити, но това съвсем не важи за мнозинството от тях.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише