Политическата картина през последните 20 години се е променила доста. Все повече експерти участват в управлението. И докато е вярно, че бивши социалистически кадри и дори агенти на ДС са под една или друга форма в управлението, тенденцията е това влияние да отслабва.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише