Констатация, влизаща в конфликт с широкоразпространената теза, че българите са най-трудолюбиви и ефективни в работата си. Една от причините за лошото икономическо положение е ниската ефективност и лошото качество на услугите.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише