Тази констатация е несъзнателно съгласие с тезата, че цялото общество е отговорно за проблемите си.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише