Примиряването на мнозинството с даден проблем е причината за поддържането на проблема. Тука нямаше да бъде така, ако мнозинството беше изразило желание за коригирането на проблема, и това желание е различно от псуване на маса.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише