Политиците са представители на обществото. Всички хора, заедно с техните представители, носят отговорност за проблемите. Политиците ли са виновни за това, че хората дават подкупи на полицаите, паркират на тротоарите, изхвърлят си боклука на улицата?

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише