Макроикономическите данни, както и други проучвания за качеството на живот показват, че нещата се подобряват.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише