Въпреки по-добрите условия в други страни, това не само че не е добро решение от гледна точка на бъдещите поколения, но и не е непременно по-лесният вариант. Основният проблем на много хора тук е липсата на приложима квалификация, а не липсата на възможности.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише