Краденето на държавни пари е процес, който не е ясен за повечето хора. За да се случи това трябват редица документални схеми, както и липса на интерес и акивност от страна на обществото и медиите. Факт е, че държавни пари отиват в частни джобове неправомерно, най-често използвайки механизма на обществените поръчки и комисионните, но това далеч не е "всичко". Проблемът е, че срещу тези пари не е свършена никаква работа, а не в самата липса на парите.

[link]  [предложи подобрение]

Покажи друго клише